O firmie

Certyfikaty

Kierownictwo Inter Europol ma świadomość roli jaką odgrywa jakość i bezpieczeństwo żywnościowe wyrobów w zaspokajaniu oczekiwań i potrzeb klienta. Wszystkie działania w naszej firmie mające wpływ na jakość wyrobu są zaplanowane, systematyczne, udokumentowane i nadzorowane.

Przedsiębiorstwo nasze w każdej chwili jest w stanie zagwarantować, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami i oczekiwaniami klientów. Ciągłe dążenie do doskonałości oraz stworzenie skutecznego sposobu zarządzania, gwarantującego stabilną pozycję na rynku oraz dobrą jakość wyrobu, było naszym celem od czasów powstania firmy. Dla naszego zakładu, jak i wielu innych w branży spożywczej, identyfikacja i ocena zagrożeń, związanych z różnymi fazami procesu produkcji wyrobów rolno-spożywczych, jest szczególnie ważna. Zapewniający to system HACCP pozwala określić środki niezbędne dla wyeliminowania wszelkich zagrożeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego, ze szczególnym ukierunkowaniem na konsumenta.

Ze względu na płynące z tego liczne korzyści, w styczniu 2002 roku Zarządzeniem Prezesa Spółki Inter Europol S.A., zainicjowano wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zgodnego z PN-EN ISO 9001:2000 oraz ISO TC 34 N 1046 HACCP. We współpracy z firmą konsultacyjną przystąpiono do organizacji pracy zgodnej z normami zarządzania jakością. Kierownictwo Inter Europol opracowując politykę jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zapewniło identyfikację procesów oraz ukierunkowanie na potrzeby i oczekiwania klienta. Opracowano i wprowadzono system obsługi klienta, w którym zapewniono, że wymagania klienta są określane oraz spełniane. Dzięki wprowadzeniu systemu zgodnego z PN-EN ISO 9001:2000 osiągnięto jeszcze większą kontrolę nad jakością towaru, ustabilizowano procesy produkcji oraz poprawiono samokontrolę wśród załogi, co zaowocowało wzrostem odpowiedzialności za jakość wyrobu.

Ukoronowaniem pracy nad wdrażaniem systemu było otrzymanie przez Inter Europol dnia 11.03.2003 roku certyfikatu stwierdzającego prawidłowe wdrożenie PN-EN ISO 9001:2000 oraz HACCP. Nie znaczy to jednak, że zakończyliśmy nasze działania w dążeniu do doskonałości - stała kontrola wdrożonych procesów, pomaga nam ocenić swoje działania i stawiać sobie coraz wyższe wymagania. W 2009 roku nastąpiła recertyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2008 oraz wdrożenie systemu PN-EN ISO 22000:2005.

W dniu 5.12.2009 pomyślnie zakończył się dla nas audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., wynikiem którego otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu BRC, Issue 5. Kolejny rok, 2010 to również dla Piekarni Szwajcarskiej czas pomyślnego wdrożenia Standardu IFS, version 5 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2004.

 

.
.
.