O firmie

Dotacje

PHARE 2003


Otrzymaliśmy wsparcie w ramach funduszu Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w następujących projektach:

  • "Badanie rynków zagranicznych oraz kojarzenie partnerów handlowych - Belgia Niemcy" Nr 2003/04-379/05.04-02-07-0032
  • "Wdrożenie internetowego systemu obsługi zamówień oraz obsługi deklaracji intrastat" Nr 2003/004-379/05.04-03-07-0053
  • "Przygotowanie dokumentacji technicznej do nowej inwestycji" Nr 2003/004-379/05.04-01-07-0043PARP

 

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następujących projektów:

  • "Wyposażenie logistyczne i chłodnicze w Inter Europol Piekarnia Szwajcarska." Nr SPO WKP/2.3/2/14/1680
  • "Linia do produkcji ciast luźnych w Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A." Nr SPO WKP/2.3/2/14/1681
  • "Nowa jakość wyrobów dzięki innowacyjnemu urządzeniu produkcyjnemu." Nr SPO WKP/2.3/4/14/2046
  • "Przygotowanie dokumentacji technicznej w firmie Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A." Nr SPO WKP/2.1/5/14/1300
  • "Wdrożenie nowej linii technologicznej do produkcji opartej na innowacyjnych rozwiązaniach." Nr SPO WKP/2.2.1/1/14/412

 

W ramach POIG przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:

"Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji, do wytwarzania znacząco ulepszonych/nowych produktów w Inter Europol S.A."
Nr POIG.04.04.00-14-060/08


"DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dzięki dofinansowaniu naszych inwestycji przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększyliśmy potencjał produkcyjny firmy i osiągnęliśmy nowa jakość wyrobów, jednocześnie dbając o ochronę środowiska naturalnego.

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następujących projektów:

Nazwa projektu: Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej oraz wdrożenie w Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. najwyższych standardów jakościowych, bezpieczeństwa i środowiskowych.

Nr projektu RPMA.01.05.00-14-572/08

Nazwa Beneficjenta: Inter Europol Piekarnia Szwajcarska Spółka Akcyjna.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 008 557,50 PLN (słownie: osiem milionów osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 7 960 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Wartość dofinansowania: 3 980 000,00 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i stanowiącej 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

Wydatek współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują sie na stronie: www.mazowia.eu


Nazwa projektu: Rozwój firmy Inter Europol S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ICT.

Nr projektu: RPMA.02.03.00-14-078/09

Beneficjent: Inter Europol Piekarnia Szwajcarska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 567 854,44 PLN (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze).

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 4 420 915,92 PLN (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze). 

Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych, z czego 85% to środki pochodzące z EFRR, a 15% to środki pochodzące z budżetu państwa.

Okres realizacji inwestycji: 01.05.2009 - 30.06.2015

Wydatek współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują sie na stronie: www.mazowia.eu

 

.
.
.