Wiadomości

Ochrona środowiska

Amoniakalna instalacja chłodnicza z CO2 jako parujący czynnik pośredni

Dotychczas dostępne technologie mrożenia budziły niemałe obawy o bezpieczeństwo ludzi i stan środowiska naturalnego. Stosowane czynniki chłodnicze - freony oddziaływały na warstwę ozonową lub zwiększały efekt cieplarniany bezpośrednio poprzez nieszczelności lub pośrednio poprzez zużycie energii potrzebnej od ich wyprodukowania i użytkowania. Natomiast instalacje działające w oparciu o amoniak mogą być niebezpieczne dla ludzi, szczególnie w przypadku gdzie rurociągi z amoniakiem przebiegają przez środek hal produkcyjnych, w których pracują ludzie. Dodatkowo w przypadku jakiejkolwiek awarii i wycieku amoniaku w magazynie lub hali produkcyjnej odkażanie chemiczne oraz później odkażenie pomieszczeń z potwornie silnego zapachu było czynnością bardzo kosztochłonną i czasochłonną. Konieczność budowy centralnej instalacji chłodniczej dla Piekarni Szwajcarskiej było doskonałą okazją do zastosowania innowacyjnych, nowoczesnych technologii, które pozwoliły na minimalizację ryzyka zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia dla ludzi.

Dlatego podczas wyboru nowej instalacji chłodniczej dla naszej firmy kładliśmy nacisk na dwa podstawowe czynniki: bezpieczeństwo ludzi oraz bezpieczeństwo środowiska. W dobie zaostrzonych norm ekologicznych zastosowane rozwiązania chłodnicze powinny być wydajne, ale także być przyjazne środowisku. Natomiast położenie naszego zakładu w pobliżu osiedli mieszkalnych sprawiło, że wybrany system chłodniczy musiał być bezkompromisowy i najlepszy w dziedzinie bezpieczeństwa. Oba te kryteria najlepiej spełniało rozwiązanie oferowane przez firmę Grasso Sp. z o.o.

Zainstalowaliśmy innowacyjny system mrożenia oparty na technologii hybrydowej NH3/CO2, czyli amoniakalnej instalacji chłodniczej z CO2 jako parującym czynnikiem pośrednim. Jest to pierwszy tego typu system w Polsce, a drugi wykorzystujący CO2 jako czynnik chłodniczy. Zarówno amoniak jak i dwutlenek węgla są substancjami powszechnie występującymi w przyrodzie, a co za tym idzie są zupełnie nie szkodliwe dla środowiska. Dodatkowo wysoka efektywność systemu pozwala na zmniejszenie zużycia energii. Rozwiązanie, które zastosowaliśmy jest urządzeniem hybrydowym korzystającym z dużej energooszczędności amoniaku ale ograniczającym jego obecność tylko i wyłącznie do pomieszczenia maszynowni (specjalnie zabezpieczonego). Pozostałym czynnikiem będącym w obiegu w magazynach i halach produkcyjnych jest obojętny dla środowiska CO2.

W tak dużych przestrzeniach jak nasze hale nawet awaria i wyciek CO2 nie wpłynie w żadnym stopniu na środowisko i nie będzie niebezpieczny dla ludzi. Schłodzenie CO2 uzyskuje się poprzez wymianę cieplną ze schłodzonego amoniaku i powstałą w tym procesie stratę cieplną odzyskuję się z nawiązką dzięki temu, że CO2 jest transportowane w rurociągach bez filtru olejowego (jak ma to miejsce zarówno w przypadku freonu jak i amoniaku) tylko w postaci czystej i oddaje chłód do chłodnic powietrza dużo efektywniej niż oba wspomniane czynniki.

.
.
.