Kontakt

Dane firmy

Inter Europol S.A.

Ul. Słoneczna 22
05-270 Marki
Polska  

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000674460

NIP 526-03-01-089 
Regon 001391853

 

Sekretariat:
Tel. +48 22 771 69 00
Fax +48 22 771 69 01
Mail: office@intereuropol.pl

Dział Zamówień: 
Tel. +48 22 771 69 10 
Fax +48 22 771 69 11 
Mail: zamowienia@intereuropol.pl

.
.
.